Magnus Lindgård. ordf. 073-6400480 magnus.lindgard@kristinehamn.se

Anders Zadik. Kassör 070-6200436  ander.zadik@live.se

Eva Sager. sekr. 070-4373340

Hans Kant. bokare. 070-3632793  hans.kant@kristinehamn.se

Bruno Leijonborg 070-6237646

Oskar Östby 072-8437108

Carina Svahn 073-8358813

Eja Andersson 070-8550374


Verksamhetsberättelse 2017
för Jazz i Lusasken
Under året ordnade vi 7 konserter samt hjälpte till med marknadsföringen av 0550-Big band och Karin Hammar. Vi hade ett antal styrelsemöten i Brogårdsskolans personalrum där vi också hade årsmötet den 26 mars. Konserterna var av artister i alla åldrar och vi hade även förband från musikskolan och estetprogrammet. Könsfördelningen bland årets artister var 6 kvinnor 15 män. Vår huvudsakliga scen är Mastmagasinet som är väldigt omtyckt av publik och artister. Som vanligt går skolungdomar och asylsökande in gratis. Året började med det sedvanliga mötet då vi viker program för att sedan skicka ut till medlemmarna som i år är ca 70. Första konserten den 19 januari var med bandet Vaneir 5 från musikhögskolan i Göteborg, vi hade afroensmblen från musikskolan som förband. Den 9 mars kom Mads Tolling(fiol) med sin kvartett och 27 April var Teresa Indebetou Band med Ann-Sofie Söderqvist här. Hösten inleddes med Jan Allan(trp) Peter Jansson(b) Jan Johansson(git) där Jan Allan visade bilder från sin långa musikerkarriär. Nästa konsert 19 oktober ingick i kulturkalaset och var det lokala bandet KLM 5 med ett förband från Brogårdsgymnasiets estetprogram. En riktigt höjdarkväll var när bandet Freedoms trio kom hit den 23 november. Vi avslutade året med hemvändarjammet på annandag jul som i år hölls på bottenvåningen på Ölme diversehandel. För att driva föreningen har vi bidrag från kommunen samt kulturrådet via Svensk Jazz vi har även i år(2018) några lokala företag som sponsrar oss.