Magnus Lindgård. ordf. 073-6400480 magnus.lindgard@kristinehamn.se

Anders Zadik. Kassör 070-6200436  ander.zadik@live.se

Eva Sager. sekr. 070-4373340

Hans Kant. bokare. 070-3632793  hans.kant@kristinehamn.se

Oskar Östby 072-8437108

Carina Svahn 073-8358813

Eja Andersson 070-8550374

200kr/pers eller 300kr/par Insättning på pg 264745-1
Som medlem får du:
Rabatt på entrépriser till våra konserter.
Rabatt på entrépriset till jazzklubbarna i regionen.
Rabatt på prenumeration av jazztidningen Orkesterjournalen
Våra konserter är på Mastmagasinet som öppnar c:a 1 timme innan konserten. Där serveras en Jazzmeny på konsertkvällarna.

Vår konsertlokal är tillgänglighetsanpassad.


Verksamhetsberättelse för Jazzilusasken 2018
Året inleddes den 22 februari med ett återbesök av Hot&Spicy som var här 2014, denna gång hade vi en större publik vilket var roligt. Nästa arrangemang gjorde vi tillsammans med Varnan vis och folkmusikförening och det var med Ale Möller trio. Vi hade konserten på Christinateatern den 16:e Mars och vi var tvungna att hyra in extra ljudutrustning men konserten var lyckad och musiken rörde sig mellan folkmusik och jazz. Vi hjälpte till med viss marknadsföring av 0550 big-band och deras Sinatrakonsert den 18 mars också den på Christinateatern. Vårens sista konsert var med Ellen Andersson kvartett den 26 April och den konserten hade vi på Mastmagasinet. Vi hade ett sista vårmöte på Ölme diversehandel med middag för styrelsen.
Hösten inleddes på Mastmagasinet den 13 september med Mimi Terris från Malmö som med sitt sjumanna-band hade ett väldigt uppskattat program med egna låtar på svenska. Vi var med och marknadsförde 0550-big band konserten den 18 oktober med saxofonisten Jonas Cullhammar som solist. Nästa konsert ingick i kulturkalaset och det var med våra utflugna Kristinehamnsmusiker Rasmus Nyvall och Andreas Henningsson som med sitt band Makross spelade på mastmagasinet den 25 oktober. Jojje Wadenius och Cleobandet spelade på mastmagasinet den 29 November och var väldigt välbesökt trots att det kolliderade med restaurangens julbord. Årets sista konsert var annandagsjammet den 26 december på Ölme diversehandel och var en riktigt trevlig kväll med många besökare och musiker.
Vi har under året haft ett antal styrelsemöten i samband med våra konserter vårt årsmöte hölls den 25 mars på Brogårdsskolan. Vi har under året fått många nya medlemmar och många av dem från Karlskoga då deras jazzklubb har lagt ner sin verksamhet.
Styrelse: 2018

Ordförande           Magnus Lindgård
Kassör                       Anders Zadik
Sekreterare           Eva Sager
Ledamöter             Hans Kant
                                     Eja Andersson
                                     Oskar Östby(ljudtekniker)
                                      Carina Svahn
Suppleant             Bo Karlsson
Revisorer             Christer Häger
Revisorssuppleant Håkan Lindvall

Valberedning         Maria Lindvall Cecilia LindgårdVerksamhetsberättelse 2017
för Jazz i Lusasken
Under året ordnade vi 7 konserter samt hjälpte till med marknadsföringen av 0550-Big band och Karin Hammar. Vi hade ett antal styrelsemöten i Brogårdsskolans personalrum där vi också hade årsmötet den 26 mars. Konserterna var av artister i alla åldrar och vi hade även förband från musikskolan och estetprogrammet. Könsfördelningen bland årets artister var 6 kvinnor 15 män. Vår huvudsakliga scen är Mastmagasinet som är väldigt omtyckt av publik och artister. Som vanligt går skolungdomar och asylsökande in gratis. Året började med det sedvanliga mötet då vi viker program för att sedan skicka ut till medlemmarna som i år är ca 70. Första konserten den 19 januari var med bandet Vaneir 5 från musikhögskolan i Göteborg, vi hade afroensmblen från musikskolan som förband. Den 9 mars kom Mads Tolling(fiol) med sin kvartett och 27 April var Teresa Indebetou Band med Ann-Sofie Söderqvist här. Hösten inleddes med Jan Allan(trp) Peter Jansson(b) Jan Johansson(git) där Jan Allan visade bilder från sin långa musikerkarriär. Nästa konsert 19 oktober ingick i kulturkalaset och var det lokala bandet KLM 5 med ett förband från Brogårdsgymnasiets estetprogram. En riktigt höjdarkväll var när bandet Freedoms trio kom hit den 23 november. Vi avslutade året med hemvändarjammet på annandag jul som i år hölls på bottenvåningen på Ölme diversehandel. För att driva föreningen har vi bidrag från kommunen samt kulturrådet via Svensk Jazz vi har även i år(2018) några lokala företag som sponsrar oss.