Magnus Lindgård ordförande

0736-400480  lindgard@hotmail.com 

Anders Zadik. Kassör 070-6200436  ander.zadik@live.se

Eva Sager. sekr. 070-4373340

Hans Kant. bokare. 070-3632793  poppe.kant@gmail.com

Oskar Östby 072-8437108

Carina Svahn 073-8358813

Eja Andersson 070-8550374

200kr/pers eller 300kr/par Insättning på pg 264745-1
Som medlem får du:
Rabatt på entrépriser till våra konserter.
Våra konserter är på Mastmagasinet som öppnar c:a 1 timme innan konserten. 
Vår konsertlokal är tillgänglighetsanpassad.